CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.

wydawnictwo     mantis Home wydawnictwo     mantis

"Natura. Przyroda Warmii i Mazur"

jest kwartalnikiem i ukazuje się od stycznia 2006 r. Czasopismo jest bezpłatne, można otrzymać je w siedzibie redakcji a wersję elektroniczną pobrać z archiwum na naszej stronie. Na łamach "Natury" publikujemy różnorodne artykuły związane z przyrodą Warmii i Mazur - poświęcone botanice, zoologii, ekologii, ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, aktualnym wydarzeniom. Zachęcamy do nadsyłania własnych tekstów związanych z tą tematyką.

Link do czasopisma Natura

"Odonatrix"

W latach 2005-2006 "Odonatrix" wydawany był w Lublinie przez Sekcję Odonatologiczną Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Biuletyn był wówczas bezpłatny a numery wydane w tym okresie można pobrać w formacie PDF.

Od 2007 r. "Odonatrix" wydawany jest przez Wydawnictwo Mantis w Olsztynie. Numery czasopisma wydane w tym okresie można zakupić w wydawnictwie. Poniżej znajdą Państwo spisy treści i abstrakty tekstów z kolejnych numerów.

Link do czasopisma Odonatrix (format PDF)