Cena jednego numeru „Odonatrixa” wynosi 12 zł. Zamawiając pojedynczy numer doliczyć należy koszty przesyłki.
Roczna prenumerata biuletynu kosztuje 28 zł. W cenę tą wliczone są dwa numery i koszty wysyłki. Biuletyn zaprenumerować można pod adresem: andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-mantis.eu. Pod ten adres kierować proszę też wszelkie wątpliwości i pytania. Zamówione numery wysłane zostaną po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto bankowe:

Andrzej S. Jadwiszczak
ul. Słowicza 11, 11-041 Olsztyn
PEKAO S.A. Oddział w Olsztynie
Nr: 29 1240 5598 1111 0000 5027 5331
SWIFT code: PKOPPLPW
ul. Dąbrowszczaków 11, 10-959 Olsztyn