Redakcja:
dr Paweł Buczyński (redaktor naczelny), mgr Edyta Buczyńska (sekretarz), dr Grzegorz Tończyk.

Rada Programowa:
dr Rafał Bernard (Poznań), prof. dr hab. Jarosław Buszko (Toruń), dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM (Olsztyn),
dr Reinhard Jödicke (Westerstede, Niemcy), Bernd Kunz (Langenburg, Niemcy), dr inż. Andrzej Łabędzki (Poznań),
prof. dr hab. Jacek Łętowski (Lublin).

Adres redakcji
Zakład Zoologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
e-mail: pawbucz@gmail.com

Wydawca:
Wydawnictwo Mantis
Andrzej S. Jadwiszczak
ul. Słowicza 11, 11-041 Olsztyn
tel. 89 523 84 14; 602 587 136
andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-mantis.eu
www.wydawnictwo.mantis